Annette Daugaard Bentzen

Ingeborgvej 31, 1. sal, 2920 Charlottenlund, tlf. 6150 5001
a.d.bentzen@inklusionsakademiet.dkwww.re-lab.dk

Lektor i pædagogik på Pældagoguddannelsen, Campus Carlsberg (KP)

 • Lektor i pædagogik på Pædagoguddannelsen, Campus Carlsberg (KP)
 • Censor på grunduddannelse for pædagoger
 • Uddannet pædagog, cand. pæd. i pædagogik; Certificeret PREP-konsulent, kurser i coaching, mindfulness og meditation og hjernens udvikling 

Tidligere ansættelser og beskæftigelser:

 • Var selvstændig konsulent, forfatter, oplægs og foredragsholder fra feb.2012 til marts 2019
 • Været medbidrager til at styrker ledelse af pædagogiske processer og udvikling af pædagogiske kompetencer for personale i dagtilbud, på skoler og hospitaler med bl.a. med fokus på inklusion, læring, kommunikation og social kapital
 • Udført større og mindre aktionslæringsprojekter i praksis rettet mod inkluderende læringsmiljøer fx med fokus på inklusion, læring, leg og sociale kompetencer, forældresamarbejde, små og store overgange i børns liv. Personalesamarbejde bl.a. med blik på en fællesskabsorienteret didaktik på både handlings-, planlægnings- og refleksions- og analyse-niveau i et kollegialt samarbejde, samt det tværprofessionelle samarbejde.
 • Faciliteret pædagogiske processer i reflekterende teams i to af de 10 familiepladsinstitutioner i København
 • Lavet videooptagelser fx af børnefællesskaber på legepladsen og derefter facilitering af disse i personalegrupper
 • Været privat mentor, coach og støtte til mindfulness/meditation
 • Konsulent i Nationalt Videncenter for Inklusion og Eksklusion (NVIE) ved UCC
 • Tidligere pædagog med arbejde inden for både det almene bl.a. som souschef i en integreret institution, det sociale og specielle 

Særlige videns- og kompetenceområder:

 • bæredygtige fællesskaber
 • natur og udeliv i dagtilbud
 • læring (herunder sprog og det mentale), læreprocesser og læringsmiljøer for både børn og voksne.
 • Inklusion og eksklusion som sociale processer i dagtilbud, skoler, SFO/klub, på hospitalsafdelinger og for specielle grupper fx støttekorps
 • Social kapital på arbejdspladsen
 • Børns leg og udvikling af sociale kompetencer
 • Ledelse af pædagogiske processer med fokus på inklusion
 • Inkluderende forældresamarbejde
 • Didaktik og metodeudvikling

Publikationsliste:

 • Bentzen, Annette D. (1. udgave 2013, 2. udgave 2015) Børneperspektiv og læring i Ankerstjerne & Broström(red.): Håndbog til pædagoguddannelsen – Ti perspektiver på pædagogik. Hans Reitzels Forlag
 • Bentzen, Annette D. (2002) At være menneske….; I antologien Hvis er barnet? – en bog om opdragelse. (Red.) Annette D. Bentzen & Spæt Henriksen; Børn & Unge 2002