Hvordan defineres inklusion?

1. En samfunds-vision
Inklusion er en samfundsvision om, at alle borgere skal have lige muligheder for at deltage i samfundets demokratiske processer og lige adgang til hverdagslivets fællesskaber. Målet er at skabe lige livschancer.
2. Et pædagogisk mål
Inklusion er et fagligt målperspektiv for velfærdsprofessionerne om at skabe lige adgang til de livsarenaer, hvor livschancer fordeles. Det sker gennem deltagelse i fællesskaber med mulighed for at tilegne sig personlige, sociale og faglige kompetencer. Målet er at udvikle livsduelighed og mindske eksklusion.
3. Et pædagogisk middel
Inklusion er ikke bare et pædagogisk mål i sig selv. Det er også et middel til – og forudsætning for – at skabe bedre trivsel, læring, udvikling og livsduelighed
4. En pædagogisk proces
Inklusion er en dynamisk proces uden slutmål, hvor der arbejdes med deltagernes sociale positioner og roller i forskellige typer af fællesskaber for at udvikle deltagernes erfaringer med at opretholde og vedligeholde fællesskaber. Den professionelle opgave er at rammesætte fællesskaber, der muliggør alles deltagelse.
5. En pædagogisk praksis
-en inkluderende pædagogisk praksis er kendetegnet ved at de fagprofessionelle praktiserer et udvidet relationsarbejde med fokus på:
-et individuelt perspektiv – fokus på de personlige forudsætninger for deltagelse
-et relationelt perspektiv – fokus på det relationelle samspil mellem de fagprofessionelle og deltagerne samtidig med læringspotentialet i deltagernes indbyrdes relationer
-et socialt kontekst perspektiv – fokus på at rammesætte sociale kontekster som fællesskaber

Rundt om inklusion

Vil du have endnu mere inspiration om inklusion? Så læs med her