Vertikale relationer i et inkluderende perspektiv

En fagperson skal være dygtig til relationsarbejde. Relationen kan karakteriseres som en vertikal relation til børn og unge. Denne relation er i sit udgangspunkt asymmetrisk dvs. har flere beføjelser i kraft af ansættelse, større viden og magt. ”Vertikale relationer skal primært give […] (børn og unge) en følelse af tryghed, sikkerhed og sætte dem i stand til at opnå viden og tilegne sig færdigheder” Schaffer 2005, s. 150. Det betyder at en vertikal relation i sit udgangspunkt er en omsorgsrelation.

Omsorg går forud for børn og unges læring (se fx. Bentzen 2015). En omsorg som er båret af et dynamisk perspektiv i mellem den sikre og trygge base, og det enkelte barns ønske om at “erobre og udforske verden” (se Circle of Security 2009 i Brandtzæg, Ida m.fl. (2016)). Derfor vil en vertikal relation til børn og unge i sit udgangspunkt være en relation som er medskaber af,  at enten intellektuelle, emotionelle, moralske og/eller sociale kompetencer bliver mulige. En vertikal relation i et inkluderende perspektiv, er derfor kendetegnet ved, at fagpersonen evner at give den rette deltagelseshjælp (jf. afsnit om inkluderende læringsfællesskab), og viser åbenhed og nærhed fra øjeblik til øjeblik med et børneperspektiv for øje.

Et eksempel på en god vertikal relation i en vuggestue:

Der er 6 børn og to voksne på stuen, og der foregår forskellige lege. Den ene voksne ha r gang i en fællesleg som alle må være med i, og jeg har rollen som overbliksvoksen som yder deltagelseshjælp (jf. afsnit om inkluderende læringsfællesskab) til børnene hvis der er brug for det.  Fælleslegen har været i gang i et stykke tid, og pludselig er Vigga ikke længere interesseret. Hun virker ikke tilfreds med noget som helst andet hun bliver tilbudt at lave. Da Vigga ikke kan gå, kravler hun over til mig og vil op. Dette tilfredsstiller hende kortvarigt. Da vi er to voksne og få børn på stuen, tager jeg hende med ud på gangen. Jeg finder en gå vogn og stiller hende op så hun kan nå håndtaget. Vigga kigger op på mig, og lyser op i et smil og går derefter op og ned af gangen i dyb koncentration.

Litteratur:

  • Schaffer, H. Rudolph (2005) Børnepsykologi. Hans Reitzels Forlag
  • Bentzen, Annette Daugaard; (2015) Børneperspektiv og læring; i 10 perspektiver på pædagogik; red. Trine Ankerstjerne og Stig Broström; Hans Reitzels Forlag
  • Brandtzæg, Ida m.fl. (2016) Se barnet indefra – Arbejde med tilknytning i daginstitutioner; Hans Reitzels Forlag