Vi undersøger og udvikler de professionelles praksis

InklusionsAkademiets hovedkompetence er at udvikle viden om inklusion og at styrke de professionelle fællesskaber, så arbejdet med inklusion kan resultere i nye deltagelsesformer med læring og trivsel for alle.

I vores arbejde undersøger vi systematisk de udfordringer og spørgsmål, som professionerne oplever som presserende. Vi arbejder metodisk og afdækker eksisterende praksis sammen med deltagerne for at finde nye veje til en inkluderende dagligdag.

Vi hjælper kommuner, institutioner og organisationer, der har brug for konkrete redskaber og viden om social inklusion og praksisudvikling. Alle i netværket har solid erfaring og kompetence til at udvikle inkluderende miljøer i dagtilbud, skoler, specialinstitutionerog sociale tilbud.

Vi har fokus på at udvikle målrettede løsninger og metoder, der gør børn, unge og brugere til inklusionens hovedaktører.