Hvornår er institutionen/skolen inkluderende?

Inklusionsakademiet har udviklet en definition på inklusion, der indeholder 10 indikatorer for en inkluderende institution og skole. De kan bruges til at vurdere i hvilket omfang og på hvilke måder institutionen og skolen har udviklet en inkluderende praksis. Indikatorerne kan også bruges som refleksions-punkter, når personalegruppen evaluerer og gør status over inklusions-indsatserne:

 • Alle føler sig velkomne (høje forventninger til børn og forældre)
 • Børnene hjælper og viser omsorg for hinanden (pro-sociale kompetencer)
 • Pædagogikken differentieres kontinuerligt i forhold til det enkelte barn og børnegruppen (differentierede fællesskaber)
 • Inklusion er en fælles opgave for hele personalegruppen (ikke uddelegeret)
 • Personalet har udviklet fælles kriterier til at beskrive og vurdere en inkluderende praksis
 • Teamet eller stuegruppen er den organisatoriske hovedaktør for at skabe inkluderende fællesskaber. Ledelsen understøtter teamsamarbejde og videndeling
 • Personalet deltager i tværprofessionelt samarbejde (adgang til resursepersoner)
 • Special- og almenpædagogisk viden deles i samarbejdsrelationer
 • Forældresamarbejdet inddrager forældres resurser og understøtter børns fællesskaber
 • Inklusion er en fælles vision for kommunalbestyrelse, forvaltning, institution, forældre og personale 

Sådan kan du bruge indikatorer på institutions-niveau:

I praksis kan personalegruppen arbejde med indikatorerne ved at udarbejde praksisfortællinger, der fortæller hvilke tegn man lægger til grund for vurderingen af den eksisterende praksis. FX: Hvordan kan vi konstatere at børn og forældre føler sig velkomne og oplever sig inddraget?

Ønsker I at vide mere

om inklusion og arbejdet med disse indikatorer i form af foredrag/workshop kan I kontakte Bent Madsen (bent.madsen@inklusionsakademiet.dk)

Litteratur:

 • Inkluderende fællesskaber i dagtilbud (2014): Rådet for børns læring. (side 23)
 • Inklusion i dagtilbud (2014): Danmarks Evalueringsinstitut.(side 14)