De mest typiske fællesskaber er:

  • Relationsstyrede og aktivitetstyrede fællesskaber
  • Lyst- og pligtfællesskaber
  • Børne- og professionelt initierede fællesskaber
  • Homogene – og heterogene fællesskaber

I dannelse af fællesskaber er det vigtigt at overveje følgende spørgsmål:

  • Hvad giver adgang (deltagelseskriterier)?
  • Hvad skaber engagement i det fælles?
  • Hvad er lærings-potentialet?

Øvrige spørgsmål til overvejelse:

Fællesskaber kan udvikles . Hvad er fællesskabers udviklingsdynamikker?
Fællesskaber er altid fællesskaber om noget. Hvad er det fælles tredje?
Alle fællesskaber rummer inklusions- og eksklusions-processer. Hvornår er man inde og ude?
Fællesskaber holdes sammen af sociale hierarkier og dominans-relationer. Skifter børnene positioner fra situation til situation?
Man kan også deltage ved ikke at deltage (iagttagende deltagelse). Hvornår er man deltager?
Positioner i fællesskaber er afgørende for udvikling, læring og trivsel. Hvordan arbejdes med skiftende positioner?
Et fællesskab betyder noget forskelligt for hver enkelt deltager. Hvilken personlig betydning har deltagelsen for den enkelte?
Fællesskaber har forskellige tolerancer for individuelle forskelligheder. Hvor stor forskellighed i motiver og deltagelsesmåder kan et fælleskab rumme?

HVAD KENDETEGNER ET UDVIKLENDE FÆLLESSKAB FOR DET ENKELTE BARN?