Charlotte Brønsted

Nørrebrogade 168, 4.th, 2200 København N, tlf. 2234 8800
charlotte.broensted@inklusionsakademiet.dk

cb

Jeg leverer teoriformidling og gør den levende med praksiseksempler, så fagpersoner kan genkende deres praksis og opleve sig forstyrret eller udfordret. Jeg har erfaring for, at fortællinger fra praksis kan ses som vinduer til hverdagens interaktion og de vanskeligheder der opstår i den. Hvis interaktionen skal forandre sig gennem fortællinger om den, skal det ske gennem en systematik i spørgsmål og refleksioner, som giver nye øjne og handlemuligheder på velkendte problematikker. På sigt gør det fagpersoner i stand til selv at kunne skabe læringsrum om egen og fælles praksis.

 • Selvstændig konsulent i www.praksisudvikling.dk
 • Ekstern lektor på videreuddannelsen Metropol
 • Uddannet sociolog med supplerende kurser og træningsforløb som supervisor, proceskonsulent og rådgiver i Motiverende Samtale

Tidligere ansættelser

 • Lektor ved UCC pædagoguddannelsen og videreuddannelse
 • Projektkonsulent i Nationalt Videncenter for Inklusion og Ekslusion (NVIE)

Særlige videns- og kompetenceområder

 • Dokumentation og evaluering af kvalitet i pædagogiske processer – video og praksisbeskrivelser som datakilder til indsigt, analyse og udvikling
 • Børns fællesskaber og leg som kilde til dannelse og udvikling
 • Aktionslæring og gruppesupervision
 • Udvikling af inklusionsfaglighed for pædagoger, lærere og støttegivende fagpersoner
 • Ledelse af inklusionsudvikling
 • Faglige dialog, procesfacilitering og supervision af grupper
 • Personlig supervision gennem bla. Motiverende Samtale

Publikationer

 • Madsen, B. & Brønsted, C. (2016): Inklusion i dagtilbud – en undersøgelse af det pædagogiske arbejde med inklusion i fem dagtilbud. Inklusionsakademiet
 • ”At blive en samfundsborger – om socialiseringsprocesser” i ”Pædagogik, introduktion til pædagogens grundfaglighed”, David Thore Gravesen (red.) Systime 2015
 • ”Social inklusion i daginstitutionen, hvorfor og hvordan?” Legoglær. Gyldendal.dk, 2014
 • ”Portåbneren”, artikel i Nul til fjorten – pædagogisk tidsskrift, Nr. 1/2012
 • “Pædagogisk arbejde i et velfærdssamfund” i “Individ, institution og samfund”, Peter Mikkelsen og Signe Holm-Larsen (red.), Kroghs Forlag 2007