Dynamikker og deltagelse i børnefællesskaber

Hvordan kan det være, at nogle børn tilsyneladende nemmere end andre skaffer sig adgang til samvær med andre børn? Og hvordan kan det hænge sammen med dynamikker i fællesskaberne?

Tre udfordringer for alle børn i forhold til deltagelse i fællesskaber

Børn skal lære at mestre særligt tre udfordringer

  • Hvordan får jeg adgang til det fællesskab, jeg gerne vil deltage i?
  • Hvordan deltager jeg, så jeg vedligeholder og udvikler den fælles aktivitet?
  • Hvordan bidrager jeg til at løse de konflikter, som opstår? (Vedeler 2008)

Knaster for deltagelse opstår i fællesskaberne

Måden og omfanget af et barns deltagelse i hverdagslivet med andre børn er langt mere komplekst end blot et spørgsmål om det enkelte barns sociale kompetencer. Et barn realiserer sine kompetencer, når relationer og aktiviteter eller lege giver grobund for det. Det betyder, at måden et barn udfolder og udvikler sin sociale kompetencer på bl.a. beror på de muligheder og begrænsninger for deltagelse, som opstår i fælleskaberne.

Hvordan et barn deltager i det sociale handler også om positioner i fællesskaberne. Positioner angiver, hvor man står og stilles i forhold til andre, og de giver på forskellig vis adgang til dét som sker. Den sociale position forhandles og genforhandles som en implicit del af børns sociale samspil og forhandlingen er sjældent så åbenlys og bevidst, som ordet ”forhandling” lægger op til (Hviid 2009)

Fællesskabers potentialer for læring

Børnefællesskaber er vigtige læringsrum, fordi det kræver mere af børnene, end når de forholder sig til voksne. Foranderlighed i børns samvær med hinanden kræver mestring af socialt gehør, forhandlingskompetence og sproglig kompetence i uforlignelig grad (Ellegaard i Aabro red. 2014).

Forstå problemet i barnets fællesskaber, før du løser det

En måde at få øje på de nuancerede dynamikker mellem børn på er ved at filme deres samvær eller beskrive det i form af praksisfortællinger og efterfølgende analysere samspillet. Et frugtbart analysespørgsmål kan være: ”Hvordan oplever Oscar mon sine muligheder for at være med og hvilke muligheder og begrænsninger giver omgivelserne for det – set gennem Oscars øjne?”

Ønsker I at vide mere

om dynamikker og deltagelse i fællesskaber eller ønsker I foredrag/workshop om, hvordan I som institution kan arbejde med inklusion ud fra denne synsvinkel, kan I kontakte Charlotte Brønsted fra Inklusionsakademiet (charlotte.broensted@inklusionsakademiet.dk).

  • Ellegaard, Tomas (2014) i Aabro, Christian (red.)”Læring I daginstitutioner – et erobringsforsøg” Dafolo
  • Gulløv, Eva (1999) “Betydningsdannelse blandt børn”, Gyldendalske Boghandel
  • Hviid, Pernille (2009) ”Relationer blandt børn og børnefællesskaber i dagtilbud” Dansk Center for Undervisningsmiljø DCUM
  • Liberg, Ulla og Schcou, Carsten, red. (2010) “Fællesskab i forskellighed”, Akademisk Forlag
  • Vedeler, Liv (2008) ”Social mestring i børnegrupper” Gyldendal Akademisk