I netværket har vi udgivet følgende publikationer

 • Bent Madsen og Charlotte Brønsted (2018): “Kvalitet i dagplejens læringsmiljø – kvalitet i dagplejens læringsmiljø i Glostrup Kommune
 • Bent Madsen og Charlotte Brønsted (2017) – sammen med Doris Larsen, Ole Steen Nielsen og Christian Quvang: Signalement af en specialpædagogisk faglighed BUPL
 • Bent Madsen og Charlotte Brønsted (2016): Inklusion i dagtilbud – en undersøgelse af det pædagogiske arbejde med inklusion i fem dagtilbud i Glostrup Kommune 
 • Bent Madsen og Ole Steen Nielsen (2015): Ledelse af inklusion Danske Professionshøjskoler
 • Bent Madsen og Ole Steen Nielsen (2013): Inklusion i folkeskolen Skolelederforeningen
 • Bent Madsen: Socialpædagogik – integration og inklusion i det moderne samfund. Hans Reitzels Forlag
 • Bent Madsen: Om at vide hvad der ekskluderer for at udvikle en pædagogik, der inkluderer. I: Pedersen (red.): Inklusionens Pædagogik. Hans Reitzels Forlag 2009
 • Bent Madsen m.fl. (red.): Tæt på relationen – betydningsdannelse i pædagogisk arbejde. Hans Reitzels Forlag 2000.
 • Charlotte Brønsted m. fl.: Pædagogisk arbejde i et velfærdssamfund” i “Individ, institution og samfund”, Kroghs Forlag 2007
 • Charlotte Brønsted: Portåbneren, artikel i Nul til fjorten – pædagogisk tidsskrift, Nr. 1/2012
 • Annette D. Bentzen: At være menneske….; I antologien Hvis er barnet? – en bog om opdragelse. Red. Annette D. Bentzen & Spæt Henriksen; Børn & Unge 2002
 • Annette D. Bentzen: Børneperspektiv og læring; i Håndbog til pædagoguddannelsen – Ti perspektiver på pædagogik; red. Trine Ankerstjerne & Stig Broström; Hans Reitzels Forlag; aug. 2013