Refleksionsspørgsmål til udvikling af praksis

Her følger eksempler på spørgsmål, som kan være frugtbare i kollegial analyse af situationer fra praksis.  Spørgsmålene retter sig mod praksisfortællinger, film- eller lydoptagelse, som er eksempler på pædagogiske processer med de børn, man arbejder med. Samtalen kan forme sig som en drøftelse mellem alle eller som et interview med den fagperson, som har oplevet situationen, hvor øvrige deltagere fungerer som medreflekterende kolleger.

  1. Hvordan møder fagpersonen henholdsvis Oscar og de andre børn? (beskriv for hinanden, hvad fagpersonen gør og siger)
  2. Hvad er fagpersonens intention med det?
  3. Hvordan møder Oscar de andre børn og hvordan møder de ham? (beskriv for hinanden hvad de gør og siger)
  4. Hvad tror I er Oscars oplevelse af situationen? Hvordan oplever han mon fagpersonen i forhold til sig selv og i forhold til de andre børn?
  5. Hvad er mon de andre børns oplevelse af situationen?
  6. Hvilke forventninger har fagpersonen til børnenes kompetencer, evner og vilje i en situation som denne? Hvilken betydning får det for henholdsvis Oscars og de andre børns deltagelsesmuligheder?
  7. Hvad erfarer Oscar i situation og hvad erfarer de andre børn – hvad lærer de?
  8. Hvilke alternative handlemuligheder kunne der være for fagpersonen her?

Ønsker I input til

hvordan man kan lære at analysere situationer fra praksis eller ønsker I foredrag/workshop om, hvordan I som institution kan arbejde med inklusion ud fra denne synsvinkel, kan I kontakte Charlotte Brønsted (charlotte.broensted@inklusionsakademiet.dk)