Alle former for deltagelse i et fællesskab er forbundet med læring
– både tilsigtet læring og utilsigtet medlæring
Deltagerne lærer noget om:

  • Sig selv – Hvem er jeg? (identitet)
  • De andre – Hvem er de andre? (den sociale verden)
  • Det indhold man er sammen om og tilegner sig viden om: det fælles tredje, faget, aktiviteten, et virkeligheds-udsnit (den objektive verden)

Læringsfællesskaber skal rammesættes og der skal vælges et lærings-perspektiv:
Voksen-styrede fællesskaber – børnestyrede fællesskaber
Pligt-fællesskaber med ansvar for alle – lyst-fællesskaber med ansvar for de udvalgte
Interessefællesskaber om fagligt indhold – relations-fællesskaber mellem børnene
Homogene fællesskaber (enshed) – heterogene fællesskaber (forskellighed)