Om Inklusionsakademiet

Inklusionsakademiet har siden 2012 fungeret som et af Danmarks stærkeste faglige netværk, der samler viden og kompetencer inden for alle områder af inklusions-aspektet.

Netværksdeltagerne er alle forskere, konsulenter og forfattere med speciale inde for inklusion – både i forhold til daginstitutionsområdet, skoleområdet og integrationsområdet.

Vi rådgiver inden for konkrete inklusionsopgaver, men afholder ligeledes foredrag, gå-hjem-møder, forældreaftener, workshops og længerevarende udviklingsprojekter med vores samarbejdspartnere.

Du er velkommen til at kontakte os for at høre, hvordan du kan griber en inklusionsopgave an – eller kommer videre med en konkret inklusionsudfordring.