Birgitte Jacobsen

birgittehjacobsen@gmail.com

tlf +45 4277 7736

Jeg har erfaret, at jeg ikke skal være optaget af at møde medarbejderne der, hvor de er, men i højere grad vente på dem der, hvor jeg gerne vil have dem hen. Ventetiden kan beskrives som det professionelle tomrum – det tomrum der opstår, når svaret ikke ligger lige for og derfor kan kickstarte overvejelser, refleksion og eftertanke. At tro, at jeg som leder skal møde medarbejderne der, hvor de er, er en fejlagtig antagelse. Det eneste jeg som leder med rimelighed, kan vide, er, hvor jeg gerne vil have medarbejderen hen. Og til det kan man med fordel stille krav om, at medarbejderne leverer et professionelt følgeskab. At møde medarbejderen der, hvor man tror de er, er en omvej, som jeg ikke vil anbefale nogen. At møde dem der, hvor de burde være, er en genvej, som jeg vil anbefale alle

Ledelseskonsulent, leder, Selvstændig konsulent og foredragsholder

Uddannet pædagog og cand. pæd. i Pædagogisk Antropologi v. DPU

Særlige videns- og kompetenceområder
  • Organisationsudvikling og lederskabsudvikling
  • Ledelsessparring
  • Foredragsholder om ledelse/følgeskab og modig ledelse.
  • Sprogets skabende kraft og hvordan sproget kan understøtte kvalitetsudviklingen i pædagogisk praksis.
  • Analyserer mønstre og sammenhænge, der giver viden om, hvorfor folk tænker og gør, som de gør.
  • Udfordrer kulturelt og socialt etablerede sandheder
  •  
Publikationer

Jacobsen & M. Haslebo (2018): Anerkendende ledelse -version 2.0

Om høje forventninger, glansbilledbytning og selvkonstruerede dilemmaer.

Relationel Praksis – tidsskrift om ledelse og organisationsudvikling

Forlaget Mindspace