Fællesskaber er altid et fællesskab mellem nogle deltagere, der deler noget med hinanden (skolen, klassen, institutionen, stuen, gruppen)
Alle fællesskaber har mere eller mindre åbne kriterier for, hvordan man bliver en anerkendt deltager.
Kriterier for deltagelse er personlige, sociale og faglige kompetencer og engagement som man skal leve op til
Fællesskaber eksisterer så længe de er i stand til at afgrænse sig fra deres omverden – klare regler for måden man skal deltage
I alle fællesskaber er både inklusions- og eksklusionsprocesser på spil. Det foregår gennem forhandlinger om, hvem der er inde og hvem der er ude.
Hierarkier og dominans-relationer som accepteres af deltagerne kan stabilere et fællesskab – men kan også skabe udsatte positioner for nogle deltagere
Et fællesskab betyder noget forskelligt for hver enkelt deltager (motiv og intension)
Fælles historik og fortællinger skaber social sammenhængskraft, men deltagerne medbringer også hver deres livshistorier, som skaber individuelle betydninger.