MODIGE EVALUERINGER

Mod i evaluering indebærer for os et arbejdsfællesskab, der kritisk undersøger sin egen praksis. Evalueringer har det formål at justere pædagogikken til den børnegruppe, som er i huset og derfor starter de pædagogiske strategier med en evaluering af aktuel praksis. Hvad foregår der aktuelt?

Et gennemgående spørgsmål er: Hvad er børnene optagede af? Det undersøger vi ved løbende at opsnappe spor af børnenes engagementer og bygge læringsmiljøer derom. Et element af evalueringen er spørgsmålet, hvad vi selv lærer ved at undersøge børnenes engagement-udfoldelse. Vores greb til modige evalueringer kalder vi benspænd, som er bevidste begrænsninger, vi bruger til at udvikle ideer og handlinger med.

Modige evalueringer gør voksne lydhøre og opmærksomme på hvordan man kan forme foranderlige, formende og finurlige læringsmiljøer, hvor formålet er at være i dialog med børnenes engagementer for hinanden – og for verden