PÆDAGOGISKE BENSPÆND  

– en metode til at bryde med sædvanlige tænke- og handlemåder

Kom dine forhåndsantagelser i forkøbet ved at tvinge dine tanker og handlinger i nye retninger i mødet med et benspænd 

Definitioner

Et benspænd er en uventet hindring eller begrænsning, som bevidst indlægges for at skabe fremdrift og nytænkning i både idéudviklingsprocessen og i praktiske handlinger.

Benspænd kan bruges til at overskride og bryde med forudfattede meninger og selvfølgelige antagelser, der ikke stilles spørgsmål til i hverdagens praksis.

I mødet med et benspænd tydeliggøres de sædvanlige handletilbøjeligheder, fordi de efter en fælles vedtagelse ikke længere er til rådighed i den konkrete situation.

At forcere et benspænd vil ofte fremkalde en følelse af frustration, hvis overvindelse kræver en ekstraordinær faglig anstrengelse, der til gengæld bidrager til faglig udvikling.

Benspænd er velegnede til at skabe ny opmærksomhed på egen praksis og tvinger til at tænke og handle med opfindsomhed; det vil sige at finde nye veje end dem man plejer at gå.

At arbejde med bespænd betyder at man forpligter sig til at forfølge et forudbestemt pædagogisk perspektiv på en systematisk og konsekvent måde

Arbejdet med pædagogiske benspænd giver anledning til refleksioner over:

  • Hvad spænder de indlagte forhindringer ben for?
  • Hvad fik du øje på som det nye i mødet med benspændet?
  • Hvori bestod de største udfordringer, når dine handlemuligheder blev begrænset?
  • Hvad siger dine oplevelser af mødet med benspændet om din sædvanlige praksis?
  • Hvordan oplevede børnene det, når du ikke handlede i dine sædvanlige roller?
  • Find selv på nye benspænd, der inviterer til opfindsomme tanker og handlinger