KEND JERES KULTUR – DEN ER JERES MED- OG MODSPILLER I UDVIKLING AF PRAKSIS

INKLUSIONSAKADEMIET HAR FÅET NY SAMARBEJDSPARTNER.

Vi byder velkommen til Birgitte Jacobsen, som vi gennem flere år har samarbejdet med om udviklingsopgaver. Birgitte Jacobsen er cand. pæd. ant., konsulent og leder.  For nærmere præsentation af Birgitte, se ‘Netværket’ i menuen.

HVAD KAN VI BRUGES TIL?

KVALITETSUDVIKLING ER KULTURUDVIKLING
– har I mod på at blive udfordret på jeres pædagogiske selvfølgeligheder og daglige handletilbøjeligheder?
– kender I de værdier, der giver retning for pædagogiske beslutninger og handlinger i jeres institution?
– hvordan låner man hinandens perspektiver i hverdagens rutiner?

MODIGE EVALUERINGER
-ligner jeres læreplaner en glansbilledbog?
-hvilken kultur evaluerer I med?
-er der plads til tvivlen og alt det, der ikke går efter planen?
-kan man lære lige så meget af sine fiaskoer som sine succeser?

FRA LÆREPLANER TIL ENGAGEMENTPLANER
-hvad siger børnenes engagementer om deres udvikling og læring?
-hvad siger pædagogernes engagementer om deres faglighed?
-hvordan kan faglige engagementer ledes og udvikles?

LEDELSE AF FAGLIG UDVIKLING I ET BØRNEPERSPEKTIV
-hvordan tilrettelægger vi situationer så børnene kan komme til orde?
-hvad betyder det i praksis at tage børnenes stemmer alvorligt?
-hvilke situationer fremmer engageret deltagelse?

HVAD HAR VI ERFARING MED?

Vi arbejder med kritiske analyser af kulturer, der giver mening til hverdagens selvfølgeligheder
Vi anvender en undersøgende og spørgende tilgange til hverdagspædagogikkens grundlæggende antagelser
Vi arbejder systematisk med inddragelse af børn og pædagoger som mest betydningsfulde aktører i læringsmiljøet

Vi arbejder med eksperimenterende metoder i praksisudvikling og evaluering.

KONTAKT OS FOR AT HØRE OM MULIGHEDERNE FOR, HVAD I KAN BRUGE OS TIL

Bent Lud Madsen: Bent.lund.madsen@gmail.com, tlf: +45 4128 3737

Charlotte Brønsted: cbroensted@gmail.com, tlf: +45 2234 8800

Birgitte Jacobsen: birgittehjacobsen@gmail.com, tlf +45 4277 7736