Charlotte Brønsted

Nørrebrogade 168, 4.th, 2200 København N, tlf. 2234 8800
charlotte.broensted@inklusionsakademiet.dk

 • Selvstændig konsulent i www.praksisudvikling.dk
 • Ekstern lektor på videreuddannelsen Metropol
 • Uddannet sociolog med supplerende kurser og træningsforløb som supervisor, proceskonsulent og rådgiver i Motiverende Samtale

Tidligere ansættelser

 • Lektor ved UCC pædagoguddannelsen og videreuddannelse
 • Projektkonsulent i Nationalt Videncenter for Inklusion og Ekslusion (NVIE)

Særlige videns- og kompetenceområder

 • Dokumentation og evaluering af kvalitet i pædagogiske processer – video og praksisbeskrivelser som datakilder til indsigt, analyse og udvikling
 • Børns fællesskaber og leg som kilde til dannelse og udvikling
 • Aktionslæring og gruppesupervision
 • Udvikling af inklusionsfaglighed for pædagoger, lærere og støttegivende fagpersoner
 • Ledelse af inklusionsudvikling
 • Faglige dialog, procesfacilitering og supervision af grupper
 • Personlig supervision gennem bla. Motiverende Samtale

Publikationer

 • Madsen, B. & Brønsted, C. (2016): Inklusion i dagtilbud – en undersøgelse af det pædagogiske arbejde med inklusion i fem dagtilbud. Inklusionsakademiet
 • ”At blive en samfundsborger – om socialiseringsprocesser” i ”Pædagogik, introduktion til pædagogens grundfaglighed”, David Thore Gravesen (red.) Systime 2015
 • ”Social inklusion i daginstitutionen, hvorfor og hvordan?” Legoglær. Gyldendal.dk, 2014
 • ”Portåbneren”, artikel i Nul til fjorten – pædagogisk tidsskrift, Nr. 1/2012
 • “Pædagogisk arbejde i et velfærdssamfund” i “Individ, institution og samfund”, Peter Mikkelsen og Signe Holm-Larsen (red.), Kroghs Forlag 2007