InklusionsAkademiet er et netværk

InklusionsAkademiet er et partnerskab af selvstændige konsulenter og forskere, der arbejder sammen i et fagligt stærkt netværk. Alle partnere har langvarige karrierer inden for uddannelse og forskning, hvor inklusion er omdrejningspunktet.

InklusionsAkademiets mission er at skabe de bedst mulige betingelser for menneskers deltagelse i betydningsfulde fællesskaber. For alle mennesker skal have chancen for at udvikle sig til livsduelige medborgere. Det kræver, at de professionelle bliver endnu dygtigere til at skabe inkluderende lærings-og udviklingsmiljøer på tværs af professioner og sektorer.

Vores viden og metoder inden for inklusion er forankret i forskningsbaseret viden, og anvendes i talrige udviklingsprojekter sammen med praktikere. I vore opgaver og projekter kombinerer vi flere forskellige vidensformer: praksisviden, udviklingsviden og forskningsbaseret viden.

I netværket

  • Opsamler og formidler vi viden om de nyeste tendenser på inklusionsområdet
  • Udvikler vi teorier og begreber om inklusion og eksklusion på alle niveauer
  • Kvalificerer vi hinandens projekter gennem faglig sparring og vidensdeling
  • Udvikler vi ideer til nye projekter, indsatsområder og professionskompetencer
  • Sikrer vi kvaliteten i hinandens projekter gennem gensidig sparring og kritisk refleksion
  • Holder vi en kritisk distance til inklusionens selvfølgeligheder og den offentlige inklusionsdagsorden
<a class="teammember" href="https://inklusionsakademiet.dk/netvaerket/bent-lund-madsen/">Bent Lund Madsen </a>

Bent Lund Madsen

Ernst Meyers Gade 16
1772 København V
Tel. (+45) 41 28 37 37
bent.madsen@inklusionsakademiet.dk