Bent Lund Madsen

Ernst Meyers Gade 16, 1772 København V, tlf. 4128 3737
bent.lund.madsen@gmail.com

bm

’Hvis ikke man ved hvor man er, kan man ikke udstikke en kurs for den retning man ønsker at gå.
For at kunne udvikle pædagogisk praksis er det vigtigt først at beskrive og synliggøre den eksisterende praksis, så man kan tage stilling til om hidtidig praksis fører frem mod de ønskede mål. Først da kan man vælge hvilken retning forandringen skal tage.

 • Selvstændig konsulent, forfatter, foredragsholder
 • Styrker ledelse af inkluderende institutioner og skoler samt udvikler pædagogiske kompetencer i dagtilbud og skoler
 • Udfører forskningsprojekter i samarbejde med Nationalt Videncenter for Inklusion og Eksklusion, UC Syd
 • Ekstern lektor Aarhus Universitet (DPU)
 • Uddannet lærer, cand. pæd. pæd.
Særlige videns- og kompetenceområder

Ledelse af inkluderende institutioner og organisationer

Inklusion og eksklusion som sociale processer i dagtilbud, skoler og socialpædagogiske institutioner
Evaluering af inklusions-indsatser
Socialpædagogik – børn, unge og voksne i udsatte positioner

Pædagoger og socialpædagogers kernefaglighed og tværprofessionelt samarbejde

Udvikling af professionelle kompetencer i inkluderende dagtilbud og skoler 

Publikationer
 • Madsen, B. (2017): Inklusion i dagtilbud anno 2017 – status og udfordringer. 0 – 14 nr. 1. 2017. Dansk Pædagogisk Forum.
 • Madsen, B. (2016): Pædagogik i en inklusions-tid. Tidsskriftet Vera, no. 77
 • Madsen, B. & Brønsted, C. (2016): Inklusion i dagtilbud – en undersøgelse af det pædagogiske arbejde med inklusion i fem dagtilbud. Inklusionsakademiet
 • Madsen, B. (2014): Udsathed. I: Brønsted, L. B. m. fl. (red.) Ny pædagogisk opslagsbog. Hans Reitzel
 • Madsen, B. (2013): Socialpædagogik – at hjælpe mennesker i udsatte positioner. I: Erlandsen, T. m. fl.:
 • Socialpædagogik – en grundbog. Hans Reitzels Forlag
 • Madsen, B. (2009): Om at vide hvad der ekskluderer for at udvikle en pædagogik, der inkluderer. I: Pedersen (red.): Inklusionens Pædagogik. Hans Reitzels Forlag
 • Madsen, B. (2005): Socialpædagogik – integration og inklusion i det moderne samfund. Hans Reitzels Forlag
 • Madsen, B. m.fl. (2000): Tæt på relationen – betydningsdannelse i pædagogisk arbejde. Hans Reitzels Forlag