Projekt pædagogisk arbejdsliv –

– et samarbejde mellem Bent Madsen, Ole Steen Nielsen og Charlotte Brønsted

Krisen

Det pædagogiske arbejdsområde er som alle andre velfærdsprofessioner voldsomt udfordret med at rekruttere uddannede pædagoger til ledige stillinger og at fastholde uddannede pædagoger i faget.

Fremtidsprognoserne er nedslående.

Det gode er, at vi har en del forskningsviden om, hvad der skal til for at gøre det mere attraktivt for pædagoger er blive i faget. Det handler om indflydelse på egen arbejdstid og et arbejdsmiljø i faglig udvikling med mulighed for både individuel og fælles kompetenceudvikling.

Der er dog stadig brug for at omsætte denne viden lokalt og det er vi i gang med.

Mulighederne

Sammen med nogle projektinstitutioner undersøger og udpeger vi i fællesskab med ledere og medarbejdere faktorer, som vurderes at have lokal betydning for medarbejdernes oplevelser af arbejdsglæde, fagligt engagement og kvalitet. Undersøgelsen følges op af et forløb, hvor vi faciliterer afprøvning og integrering af udvalgte tiltag, der løbende udvikles,
justeres og evalueres i forhold til institutionens praksis. Vi genererer materiale, der kan deles med andre institutioner i kommunen.

Stay tuned for mere information når vi er længere i processen.

Hvem er vi?

Vi er tre konsulenter med mere end 20 års erfaring med forskning, undervisning og implementering af forandringsprocesser i pædagogiske arbejdsområder for medarbejdere, ledere og støttende funktioner.

Kontakt os gerne hvis du er interesseret i at deltage i et lignende projekt.

Ole Steen Nielsen, tlf: 2091 1697, email: Konsulent@osnielsen.dk

Bent Lund Madsen, tlf. 4128 3737, email: bent.lund.madsen@gmail.com

Charlotte Brønsted, tlf. 2234 8800, email: cbroensted@gmail.com