Vi undersøger og udvikler de professionelles praksis

InklusionsAkademiets hovedkompetence er at udvikle viden om inklusion og at styrke de professionelle fællesskaber, så arbejdet med inklusion kan resultere i nye deltagelsesformer med læring og trivsel for alle.

I vores arbejde undersøger vi systematisk de udfordringer og spørgsmål, som professionerne oplever som presserende. Vi arbejder metodisk og afdækker eksisterende praksis sammen med deltagerne for at finde nye veje til en inkluderende dagligdag.

Vi hjælper kommuner, institutioner og organisationer, der har brug for konkrete redskaber og viden om social inklusion og praksisudvikling. Alle i netværket har solid erfaring og kompetence til at udvikle inkluderende miljøer i dagtilbud, skoler, specialinstitutionerog sociale tilbud.

Vi har fokus på at udvikle målrettede løsninger og metoder, der gør børn, unge og brugere til inklusionens hovedaktører.

Eksempler på temaer, vi tilbyder viden om og kompetenceudvikling indenfor:

  • Hvad er inklusion for børn i vuggestue? Og hvordan inddrages forældrene?
  • Hvordan udvikles inkluderende fællesskaber i børnehaver?
  • Hvad betyder inklusion i SFO og fritidsklub med fokus på børns selvbestemmelse?
  • Hvilke sammenhænge kan der være mellem indlæringsvanskeligheder, urolig opførsel og elevernes sociale dagsorden i folkeskolen?
  • Hvad skal lederne have fokus på for at understøtte inkluderende dagtilbud og skoler?
  • Hvordan tilrettelægges støttesystemer, der sikrer alle børns trivsel i almene fællesskaber?
  • Hvordan kan specialinstitutioner for børn og unge udvikle inklusion i forhold til omverden?
  • Hvilke tværprofessionelle samarbejdsformer må udvikles for at fremme unges deltagelse i uddannelse og fritid? Og hvilke kompetencer skal de professionelle udvikle?
  • Hvad er inklusionsopgaven i forhold til mennesker med funktionshæmning i sociale botilbud?

Står du med spørgsmål, der savner svar, er du velkommen til at kontakte os – så arbejder vi sammen om at finde det svar, der er det rigtige for dig.