Indlæg af Bent Madsen

VI LEVER I ET SAMFUND, DER SYSTEMATISK NEDVURDERER BETYDNINGEN AF PÆDAGOGIKKENS MENNESKELIGE DANNELSESPROCESSER

Den offentlige debat om pædagogikkens samfundsmæssige opgaver og betydning har nået et punkt, der efterlader de pædagogiske institutioner og hele det pædagogiske projekt i en paradoksal situation. På den ene side ser vi en tiltagende AFPÆDAGOGISERING, når beslutninger om mål, indhold, metoder og processer træffes af samfundsmæssige styringsinstanser uden for pædagogikkens eget domæne – og […]